Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66321

Danh bạ xã Phùng Minh

Ngày 19/11/2017 12:13:50

Danh bạ xã Phùng Minh

Điện thoại: 02373.573.083

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

 Lê Xuân Phán

 Bí thư Đảng ủy

0373.608.260

2

 Lê Hữu Minh

 Phó Bí thư Đảng ủy

0945.239.538

3

 Ngô Trọng Túc

 Chủ tịch UBND

01699.437.861

4

 Phan Văn Lưu

 Phó Chủ tịch HĐND

01665.485.567

5

 Lê Văn Mão

 Phó Chủ tịch UBND

0986.796.746

6

Triệu Văn Chung

 Văn phòng

0917 561 115

7

 Lê Văn Trường

 Văn phòng

0987.618.060

Điện thoại: 02373.573.083

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

 Lê Xuân Phán

 Bí thư Đảng ủy

0373.608.260

2

 Lê Hữu Minh

 Phó Bí thư Đảng ủy

0945.239.538

3

 Ngô Trọng Túc

 Chủ tịch UBND

01699.437.861

4

 Phan Văn Lưu

 Phó Chủ tịch HĐND

01665.485.567

5

 Lê Văn Mão

 Phó Chủ tịch UBND

0986.796.746

6

Triệu Văn Chung

 Văn phòng

0917 561 115

7

 Lê Văn Trường

 Văn phòng

0987.618.060

công khai TTHC