Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66321

Danh bạ điện thoại

Ngày 22/02/2024 00:00:00

Danh bạ điện thoại cán bộ, công chức xã

  

STT

Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

Số điện thoại cá nhân

Ghi

chú

1

Hà Đình Xuân

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đông nhân dân xã

 0948130166

 

 2

Lê Hữu Minh

Phó Bia thư Thường trực Đảng ủy xã

 0945239538

 

 3

Hà Đình Trường

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

0704082689

 

 4

Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

0946629585

 

 5

Lê Thị Tân

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

0813691456

 

6

Quản Bá Quân

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam

0917561088

 

7

Phan Văn Tú

Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

0369669582

 

8

Lê Thị Linh

Chủ tịch Hội Nông dân xã

0946049511

 

9

Bùi Thị Bích Liên

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

0359536382

 

10

Trịnh Văn Vinh

Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh

0334116538

 

11

Pham Văn Hoàng

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã

0392155527

 

12

Đinh Xuân Toàn

Văn phòng – Thống kê

0888148987

 

13

Phạm Thị Hương

Văn hóa – Xã hội

0977846171

 

14

Bùi Thị Trang

ĐC-NN-XD&MT

0912363450

 

15

Phạm Văn Hòa

ĐC-NN-XD&MT

0974481716

 

 

  

STT

Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

Số điện thoại cá nhân

Ghi

chú

1

Hà Đình Xuân

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đông nhân dân xã

 0948130166

 

 2

Lê Hữu Minh

Phó Bia thư Thường trực Đảng ủy xã

 0945239538

 

 3

Hà Đình Trường

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

0704082689

 

 4

Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

0946629585

 

 5

Lê Thị Tân

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

0813691456

 

6

Quản Bá Quân

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam

0917561088

 

7

Phan Văn Tú

Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

0369669582

 

8

Lê Thị Linh

Chủ tịch Hội Nông dân xã

0946049511

 

9

Bùi Thị Bích Liên

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

0359536382

 

10

Trịnh Văn Vinh

Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh

0334116538

 

11

Pham Văn Hoàng

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã

0392155527

 

12

Đinh Xuân Toàn

Văn phòng – Thống kê

0888148987

 

13

Phạm Thị Hương

Văn hóa – Xã hội

0977846171

 

14

Bùi Thị Trang

ĐC-NN-XD&MT

0912363450

 

15

Phạm Văn Hòa

ĐC-NN-XD&MT

0974481716

 

 

công khai TTHC