Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66321

xã Phùng MInh phát động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII - Chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2024.

Ngày 15/03/2024 11:06:17

 Thực hiện Kế hoạch số: 55/KH-UBND ngày 29/02/2024 của UBND huyện Ngọc Lặc về việc tổ chức Lễ phát động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII - Chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2024.

Được sự nhất trí Thường trực Đảng ủy xã. Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2024, UBND xã Phùng Minh tổ chức Lễ phát động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" gắn với tổ chức tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân xã Phùng Minh năm 2024. Nhằm góp phần thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2024); kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931 - 26/3/2024), đồng thời đẩy mạnh vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" từ tuyên truyền, nâng cao nhận thức vai trò, ý nghĩa, tác dụng việc luyện tập thể dục, thể thao việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe chất lượng sống tầng lớp nhân dân; xây dựng lối sống môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tham dự buổi Lễ gồm lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Phùng Minh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức chính trị - xã hội. Công an xã Phùng Minh. Cán bộ, công chức, không chuyên trách cấp xã. Giáo viên các nhà trường, trạm y tế. Bí thư chi bộ, trưởng thôn, cùng toàn thể các vận động viên tham dự buổi lễ.

Sau buổi Lễ các đại biểu và vận động viên tiến hành chạy theo tuyến đường để phát động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII - Chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2024.

Một số hình ảnh buổi Lễ phát động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII - Chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2024.
Ảnh đại diện.jpg
phía trước.jpg
học sinh chạy.jpg

xã Phùng MInh phát động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII - Chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2024.

Đăng lúc: 15/03/2024 11:06:17 (GMT+7)

 Thực hiện Kế hoạch số: 55/KH-UBND ngày 29/02/2024 của UBND huyện Ngọc Lặc về việc tổ chức Lễ phát động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII - Chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2024.

Được sự nhất trí Thường trực Đảng ủy xã. Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2024, UBND xã Phùng Minh tổ chức Lễ phát động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" gắn với tổ chức tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân xã Phùng Minh năm 2024. Nhằm góp phần thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2024); kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931 - 26/3/2024), đồng thời đẩy mạnh vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" từ tuyên truyền, nâng cao nhận thức vai trò, ý nghĩa, tác dụng việc luyện tập thể dục, thể thao việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe chất lượng sống tầng lớp nhân dân; xây dựng lối sống môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tham dự buổi Lễ gồm lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Phùng Minh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức chính trị - xã hội. Công an xã Phùng Minh. Cán bộ, công chức, không chuyên trách cấp xã. Giáo viên các nhà trường, trạm y tế. Bí thư chi bộ, trưởng thôn, cùng toàn thể các vận động viên tham dự buổi lễ.

Sau buổi Lễ các đại biểu và vận động viên tiến hành chạy theo tuyến đường để phát động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII - Chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2024.

Một số hình ảnh buổi Lễ phát động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII - Chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2024.
Ảnh đại diện.jpg
phía trước.jpg
học sinh chạy.jpg

công khai TTHC