Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66321

UBND xã Phùng Minh triển khai kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Ngày 06/02/2024 00:00:00

Chiều ngày 01 tháng 02 năm 2024, UBND xã Phùng Minh tổ chức hội nghị triển khai “Kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024”. Thành phần mời tham dự hội nghị gồm: đồng chí Lê Văn Thu, Phó phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ngọc Lặc - Cán bộ chỉ đạo toàn diện lĩnh vực Quản lý nhà nước xã Phùng Minh; Thường trực Đảng ủy (dự và chỉ đạo). Thường trực Hội đồng nhân dân xã; Chủ tịch UBND xã (chủ trì hội nghị), Phó Chủ tịch UBND xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội; Chủ tịch các hội đặc thù cấp xã. Ủy viên Ủy ban nhân dân xã Phùng Minh nhiệm kỳ 2021-2026; Công chức chuyên môn Ủy ban nhân dân xã. Người hoạt động Không chuyên trách xã. Hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn xã; trưởng Trạm Y tế; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn trên địa bàn xã.

Năm 2024 có vai trò đặc biệt quan trọng, là năm có ý nghĩa tạo đà bứt phá để thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ đề năm được xã Phùng Minh xác định là "Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển” và phương châm hành động là “Trách nhiệm, nỗ lực, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả; tạo chuyển biến thực sự rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024”.

Các chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024 được Ban Chấp hành Đảng bộ và HĐND huyện nghị quyết gồm 22 chỉ tiêu. UBND huyện giao 19 chỉ tiêu.

UBND xã Phùng Minh sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, cơ chế, chính sách, chương trình trọng tâm, khâu đột phá để cụ thể hóa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII. Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát huy các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế.

 

UBND xã Phùng Minh triển khai kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Đăng lúc: 06/02/2024 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 01 tháng 02 năm 2024, UBND xã Phùng Minh tổ chức hội nghị triển khai “Kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024”. Thành phần mời tham dự hội nghị gồm: đồng chí Lê Văn Thu, Phó phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ngọc Lặc - Cán bộ chỉ đạo toàn diện lĩnh vực Quản lý nhà nước xã Phùng Minh; Thường trực Đảng ủy (dự và chỉ đạo). Thường trực Hội đồng nhân dân xã; Chủ tịch UBND xã (chủ trì hội nghị), Phó Chủ tịch UBND xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội; Chủ tịch các hội đặc thù cấp xã. Ủy viên Ủy ban nhân dân xã Phùng Minh nhiệm kỳ 2021-2026; Công chức chuyên môn Ủy ban nhân dân xã. Người hoạt động Không chuyên trách xã. Hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn xã; trưởng Trạm Y tế; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn trên địa bàn xã.

Năm 2024 có vai trò đặc biệt quan trọng, là năm có ý nghĩa tạo đà bứt phá để thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ đề năm được xã Phùng Minh xác định là "Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển” và phương châm hành động là “Trách nhiệm, nỗ lực, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả; tạo chuyển biến thực sự rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024”.

Các chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024 được Ban Chấp hành Đảng bộ và HĐND huyện nghị quyết gồm 22 chỉ tiêu. UBND huyện giao 19 chỉ tiêu.

UBND xã Phùng Minh sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, cơ chế, chính sách, chương trình trọng tâm, khâu đột phá để cụ thể hóa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII. Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát huy các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế.

 

công khai TTHC