Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66321

UBND xã Phùng Minh xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”

Ngày 26/03/2024 00:00:00

 Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/BDVHU-UBND ngày 05/3/2024 của Ban Dân vận Huyện uỷ và UBND huyện Ngọc Lặc về việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” trên địa bàn Huyện Ngọc Lặc năm 2024;Thực hiện công văn số 728/UBND-NV ngày 18 tháng 3 năm 2024
về việc chỉ đạo triển khai “Năm đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp” 2024. 
Nghị quyết số
38 - NQ/ĐU, ngày 16 tháng 3 năm 2024 của Đảng ủy xã Phùng Minh về lãnh đạo thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” trong công tác Dân vận của chính quyền năm 2024.
xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” xã Phùng Minh năm 2024
z5286540475160_d966358042e2145394a9445b3155faa3.jpg
Dự hội nghị có Thường trực Đảng ủy (dự và chỉ đạo). Thường trực Hội đồng nhân dân xã; Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBND xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội; Chủ tịch các hội đặc thù cấp xã. Ủy viên Ủy ban nhân dân xã Phùng Minh nhiệm kỳ 2021-2026; Công chức chuyên môn Ủy ban nhân dân xã. Người hoạt động Không chuyên trách xã. Hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn xã; trưởng Trạm Y tế; Công an xã Phùng Minh; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn trên địa bàn xã.
z5286540462778_8b5458dcd6f7b186b3101bd36d1b0f9b.jpg
Nghị quyết số 38 - NQ/ĐU, ngày 16 tháng 3 năm 2024 của Đảng ủy xã Phùng Minh về lãnh đạo thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụQuyết định thành lập Ban điều hành thực hiện mô hình điểm “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”Kế hoạch mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2024.
z5286540463904_38801e83d703c2529a12bad15fa26600.jpg
cam kết quyết tâm thực hiện tốt nội dung “ 5 biết”, “3 không” “4 thực hiện” năm 2024.
z5286540466941_bb5c390dbf15cc7373128cc5a44b96b2.jpg

UBND xã Phùng Minh xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”

Đăng lúc: 26/03/2024 00:00:00 (GMT+7)

 Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/BDVHU-UBND ngày 05/3/2024 của Ban Dân vận Huyện uỷ và UBND huyện Ngọc Lặc về việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” trên địa bàn Huyện Ngọc Lặc năm 2024;Thực hiện công văn số 728/UBND-NV ngày 18 tháng 3 năm 2024
về việc chỉ đạo triển khai “Năm đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp” 2024. 
Nghị quyết số
38 - NQ/ĐU, ngày 16 tháng 3 năm 2024 của Đảng ủy xã Phùng Minh về lãnh đạo thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” trong công tác Dân vận của chính quyền năm 2024.
xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” xã Phùng Minh năm 2024
z5286540475160_d966358042e2145394a9445b3155faa3.jpg
Dự hội nghị có Thường trực Đảng ủy (dự và chỉ đạo). Thường trực Hội đồng nhân dân xã; Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBND xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội; Chủ tịch các hội đặc thù cấp xã. Ủy viên Ủy ban nhân dân xã Phùng Minh nhiệm kỳ 2021-2026; Công chức chuyên môn Ủy ban nhân dân xã. Người hoạt động Không chuyên trách xã. Hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn xã; trưởng Trạm Y tế; Công an xã Phùng Minh; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn trên địa bàn xã.
z5286540462778_8b5458dcd6f7b186b3101bd36d1b0f9b.jpg
Nghị quyết số 38 - NQ/ĐU, ngày 16 tháng 3 năm 2024 của Đảng ủy xã Phùng Minh về lãnh đạo thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụQuyết định thành lập Ban điều hành thực hiện mô hình điểm “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”Kế hoạch mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2024.
z5286540463904_38801e83d703c2529a12bad15fa26600.jpg
cam kết quyết tâm thực hiện tốt nội dung “ 5 biết”, “3 không” “4 thực hiện” năm 2024.
z5286540466941_bb5c390dbf15cc7373128cc5a44b96b2.jpg

công khai TTHC